Velkommen til Skovbrynet og Søndermosen

PADBORGS TO DANSKE BØRNEHAVER

Skovbrynet og Søndermosen er fordelt på 2 afdelinger. Begge institutioner er selvejede og var indtil for få år siden også 2 selvstændige børnehaver, men er i dag sammenlagt med fælles bestyrelse, ledelse og personale. Skovbrynet og Søndermosen har en aktiv bestyrelse som arbejder for at bevare den lokale tilknytning. I forbindelse med strukturdebatten omkring større institutioner er det bestyrelsens mål at Skovbrynet og Søndermosen forbliver en samlet institution med en mulig placering i midtbyen i forbindelse med Skovbrynet. Skovbrynet er beliggende midt i Padborg by, børnehaven tilbyder 42 pladser til børn i alderen 3-6 år og 10 småbørnspladser til børn i alderen ½-3 år. Søndermosen ligger i et ældre parcelhuskvarter, tæt på rekreative områder. Der er 40 pladser til børn i alderen 3-6 år. Der er 9 småbørnspladser i Søndermosen. Søndermosen har også et samarbejde med dagplejen i Aabenraa Kommune hvor vi tilbyder gæstedagpleje. Når der er gæstebørn vil der være en ekstra normering til opgaven. Der er i begge børnehaver muligt at aftale udvidet åbningstid således I har mulighed for at aflevere tidligere.

Profil Begge institutioner har opdelt børnene i aldersopdelte grupper, hvor der særligt vægtes at børnene og deres forældre får en tryg opstart i en mindre gruppe med jævnalderende børn. I 2018 er indsatsområderne, at vi udbygger førskoleaktiviteter på tværs af begge institutioner, med det formål at børnene får mulighed for at skabe relationer på tværs.  Vi prioriterer motorik – der er flere pædagoger som er motorikuddannede. For at udbygge vores “natur” profil starter vi på et projekt som hedder “Grønne Spirer”, hvilket stiller nogle krav til os, men samtidig giver mulighed for at blive certificeret som “Grøn Børnehave”. Vi samarbejder med alle skoler i området.

Der arbejdes med et tæt forældresamarbejde og der tilbydes løbende forældresamtaler i forbindelse med opstarten og igen før børnene starter i skolen. Der er et tæt samarbejde med skolen.

Udeaktiviteter vægtes højt og begge institutioner har store legepladser med udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Derudover arbejdes der med kost, natur og miljø, besøg i lokalområdet og der en koloni hvert år for de ældste børn. Der tages ofte på ture og vi har en kolonihave, hvor der også er indrettet et madpakkehus, hvor vi kan gå hen på udflugt. I begge institutioner arbejdes der  aktivt med inklusion, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem holdninger til mobning, skabe rum til forskellighed og sikre at der er et godt børnemiljø.

Vores mål er at støtte det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. Vi vil være et kvalitetstilbud, der arbejder med et godt og veludviklet læringsmiljø for alle børn. Dette skal skabe forudsætning for, at alle børn får en god start på livet, samt trives og udvikles i dagligdagen. Vi arbejder med afsæt i Aabenraa kommunes indsatsområder, og det pædagogiske personale har muligheder gennem kurser, netværksmøder mm. til kompetenceudvikling, for at skabe et bedre læringsmiljø for børnene. Vores mål er at skabe inkluderende fællesskaber, der styrker børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner, hvor alsidig udvikling, sprog samt sociale kompetencer er vores primære grundværdi.

Kontakt os:

Skovbrynet
Kalvehaven 28
6330 Padborg
Tlf: 73768014

Søndermosen
Nygade 50
6330 Padborg
Tlf: 73768246

E-mail: lki@aabenraa.dk

En del af: