PADBORGS TO DANSKE BØRNEHAVER Skovbrynet og Søndermosen

Børn 0-6 år – Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring

Skovbrynet og Søndermosen

Børn 0-6 år – Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring

Pædagogisk læreplan ➞

Læs hele vores pædagogiske læreplan her, samt evaluering.

Skovbrynet ➞

Find info på dit barns gruppe her.

Søndermosen ➞

Find info på dit barns gruppe her.

Downloads ➞

Find vores pjecer og foldere her.

Velkommen til børnehaven Skovbrynet og Søndermosen

Skovbrynet og Søndermosen er fordelt på 2 afdelinger.
Begge institutioner er selvejede og var indtil for få år siden også 2 selvstændige børnehaver, men er i dag sammenlagt med fælles bestyrelse, ledelse og personale.

Søndermosen og Skovbrynet har en aktiv bestyrelse som arbejder for at bevare den lokale tilknytning.  I forbindelse med strukturdebatten omkring større institutioner er det bestyrelsens mål at Søndermosen go Skovbrynet forbliver en samlet institution med en mulig placering i midtbyen i forbindelse med Skovbrynet. Flere oplysninger under struktur 2015.

Skovbrynet er beliggende midt i Padborg by, børnehaven tilbyder 42 pladser til børn i alderen 3-6 år og 10 småbørnspladser til børn i alderen ½-3 år.

Søndermosen ligger i et ældre parcelhuskvarter, tæt på rekreative områder. Der er 40 pladser til børn i alderen 3-6 år. Der er 9 småbørnspladser i Søndermosen.  Søndermosen har også et samarbejde med dagplejen i Aabenraa Kommune hvor vi tilbyder gæstedagpleje.  Når der er gæstebørn vil der være en ekstra normering til opgaven.

Søndermosen er netop blevet renoveret med nye gulve m.m.

Der er i begge børnehaver muligt at aftale udvidet åbningstid således I har mulighed for at aflevere tidligere.

Profil

Begge institutioner har opdelt børnene i aldersopdelte grupper, hvor der særligt vægtes at børnene og deres forældre får en tryg opstart i en mindre gruppe med jævnalderende børn.

I 2018 er indsatsområderne, at vi udbygger førskoleaktiviteter på tværs af begge institutioner, med det formål at børnene får mulighed for at skabe relationer på tværs.  Vi prioriterer motorik og der er flere pædagoger som er motorikuddannede.

For at udbygge vores “natur” profil starter vi på et projekt som hedder “Grønne Spirer”, hvilket stiller nogle krav til os, men samtidig giver mulighed for at blive certificeret som “Grøn Børnehave”.

Vi samarbejder med alle skoler i området.

Der arbejdes med et tæt forældresamarbejde og der tilbydes løbende forældresamtaler i forbindelse med opstarten og igen før børnene starter i skolen.
Der er et tæt samarbejde med skolen.

Udeaktiviteter vægtes højt og begge institutioner har store legepladser med udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper.
Derudover arbejdes der med kost, natur og miljø, besøg i lokalområdet og der en koloni hvert år for de ældste børn.

Der tages ofte på ture og vi har en kolonihave, hvor der også er indrettet et madpakkehus, hvor vi kan gå hen på udflugt.
I begge institutioner arbejdes der  aktivt med inklusion, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem holdninger til mobning, skabe rum til forskellighed og sikre at der er et godt børnemiljø.

Vi vil gerne opfordre jer til at gå på opdagelse på vores hjemmeside, hvor hver afdeling er mere specifikt beskrevet under underpunkterne.

 

Velkommen til Skovbrynet og Søndermosen

Kontakt os:

Skovbrynet
Kalvehaven 28
6330 Padborg
Tlf: 73768014

Søndermosen
Nygade 50
6330 Padborg
Tlf: 73768246

E-mail: lki@aabenraa.dk

En del af:

 

Åbningstider:

Mandag 07:00 – 17:00
Mandag 07:00 – 17:00
Tirsdag  07:00 – 17:00
Onsdag 07:00 – 17:00
Torsdag 07:00 – 17:00
Fredag  07:00 – 16:00

 

Har du spørgsmål eller lignede?

7 + 11 =